Postępowanie udpadłościowe

Postępowanie upadłościowego ma miejsce wtedy, kiedy dłużnicy nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych wierzycielom i jest regulowane ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171).. Nie istnieje więc wtedy realna szansa na prowadzenie przedsiębiorstwa i dalsze rozwijanie firmy. Oczywiście w takiej sytuacji należy podać szczegółowy powód na podstawie którego ogłasza się upadłość. Musi on być sprecyzowany. Podstawowym powodem jest oczywiście niewypłacalność dłużników, wtedy nie pozostaje nic innego jak ogłosić upadłość. Dzieje się tak zwykle wtedy, gdy wydatki firmowe są zdecydowanie wyższe niż przychody finansowe przedsiębiorstwa. Sąd może ogłosić upadłość dopiero wtedy, gdy taka sytuacja ma miejsce co najmniej przez 3 miesiące, wcześniej jest to niemożliwe do spełnienia.

Funkcje postępowania w przypadku upadłości:

  • windykacyjna – zaspokojenie wierzycieli dłużnika, który jest niewypłacalny
  • wychowawcza – stosowanie przepisów  ma na celu kształtowanie postawy “rzetelnego przedsiębiorcy”
  • sanacyjna – wraz z możliwością restrukturyzacji, która umożliwiłaby uzdrowienie sytuacji przedsiębiorstwa
  • oddłużeniowa – w szczególnych przypadkach sąd może umorzyć w części lub w całości zobowiązania upadłego

O ogłoszenie upadłości może wystąpić każdy z wierzycieli, aby zadbać o swoje interesy i finanse. Należy wtedy złożyć specjalny wniosek do sądu, w którym domaga się upadłości danego przedsiębiorstwa i wskazuje powody, dla których miałoby to zostać wykonane. Takie pismo procesowe musi być jednak kompletne, a więc trzeba wskazać przede wszystkim dane dłużnika, miejsce w którym znajduje się przedsiębiorstwo, czy też odpisy z poszczególnych rejestrów, np. z KRS. Jeśli sąd ogłosi upadłość danego przedsiębiorstwa, wtedy dłużnik zobowiązany jest przekazać cały majątek oraz dokumenty firmowe syndykowi. Oczywiście składa on też wyjaśnienia przed sądem, a jednocześnie traci wszelkie możliwości, aby dysponować majątkiem firmowym, który zostaje tymczasowo zablokowany, aby przypadkiem nie zniknął.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 − 17 =