Co reguluje prawo bankowe?

Ujmując tę problematykę ogólnie należy nadmienić, że prawo bankowe oznacza swoisty zbiór norm prawnych odnoszących się do działalności oraz form likwidowania wszelkich instytucji typu bankowego (a w szczególności samych banków). Dodatkowym elementem, który wchodzi w skład tego pojęcia, są instytucje prowadzące nadzór bankowy.

Uszczegóławiając sprawę warto wspomnieć, że na ten dział prawa składają się dwa zbiory: zbiór prywatnego prawa bankowego – prawo umów bankowych, który odnosi się do tych wszystkich sytuacji, w których bank nawiązuje umowy ze swoimi klientami oraz na zbiór publicznego prawa bankowego, w którym to regulowane są takie kwestie jak to na jakich zasadach banki mogą funkcjonować w naszym kraju, jak można bank założyć.

Jeżeli natomiast chcielibyśmy się dowiedzieć bardzo szczegółowo, co konkretnie jeszcze wchodzi w skład tej gałęzi prawa, musielibyśmy skorzystać z ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. z 2017 r. poz 1876).

Znajdują się w niej wszystkie wiążące definicje, instytucje i zasady, według których działa w naszym kraju cały sektor bankowy. Między innymi można się z tego dokumentu dowiedzieć między innymi o:

  • zasadach tworzenia i organizacji banków
  • zasadach zarządzania bankowymi rachunkami
  • zasadach udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych
  • obowiązkach i prawach banków
  • zasadach zrzeszania się i łączenia się banków ze sobą
  • zasadach odpowiedzialności cywilnej i karnej banków
  • przepisach o funduszach własnych i gospodarce finansowej
  • trybie postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłościowego banków.

Niestety ustawa jest niemal bez ustanku nowelizowana, co prowadzi do sytuacji, w której dane zapisy szybko się dezaktualizują. Ostatnia zmiana weszła w życie 23 marca 2017 roku.

Chcąc być na bieżąco należy ciągle na nowo zapoznawać się z treścią tego dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sześć − cztery =