Alimenty – od kogo można zażądać?

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym obowiązek alimentacyjny spoczywa na osobach najbliższych. W pierwszej kolejności alimenty płacą wstępni na przykład rodzice, w dalszej kolejności dziadkowie. Gdy osoby z tej grupy nie są w stanie płacić alimentów, ten obowiązek spada na zstępnych (dzieci, wnuki). Jeśli i oni nie są w stanie sprostać takiemu obciążeniu obowiązek alimentacyjny przejmuje rodzeństwo osoby, która znalazła się w niedostatku.

Alimenty po rozwiązaniu małżeństwa

Rozwód nie oznacza, że zobowiązania  byłych małżonków względem siebie całkowicie wygasają. Jeżeli sąd uznał, że rozwód nastąpił z winy obu stron lub małżeństwo zostało rozwiązane bez orzekania o winie, to obie strony w równym stopniu mają prawo ubiegać się o alimenty. Gdy rozwód nastąpił z winy jednego z małżonków, to strona poszkodowana ma prawo ubiegać się o alimenty. Strona winna rozkładu pożycia – nie.

Alimenty na dzieci

Rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko do czasu uzyskania przez nie pełnoletności lub do czasu aż dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać.  Tym samym osoba pełnoletnia może żądać od swoich rodziców alimentów, musi jednak wykazać przed sądem, że nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej, na przykład studiuje dziennie. Obowiązek płacenia alimentów nie wygaśnie nigdy, jeśli dziecko nie będzie w stanie się usamodzielnić z powodu choroby/ niepełnosprawności. Zwolnienie z tego obowiązku wygaśnie jedynie w momencie zupełnego braku możliwości zarobkowych oraz majątkowych rodziców.

Obowiązek alimentacyjny spoczywa również na dorosłych dzieciach. Są zobowiązane do pomocy swoim rodzicom, którzy znaleźli się w niedostatku i nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Należy pamiętać, że rodzic w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do swojego małżonka, a w dalszej kolejności do dzieci. Jeśli rodzice posiadają więcej niż jedno dziecko, to każde z nich jest zobowiązane do alimentacji względem rodzica. Wtedy każde z nich płaci część proporcjonalną do swoich możliwości finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 + dziewięć =